Organizator:

BLOK PARTNERSTWO Konferencji "CSR w praktyce"

Podziel się

Pierwszym z bloków tematycznych konferencji "CSR w praktyce" towarzyszącej Targom POLECO 2021 będzie blok: PARTNERSTWO.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą zrównoważony biznes.  W 2000 roku została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ. Obecnie zrzesza ponad 10 000 członków z całego świata. UN Global Compact Network Poland stanowi swego rodzaju sekretariat polskich członków United Nations Global Compact oraz akcelerator programów i działań lokalnych. Agenda ONZ 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju są swoistym kierunkiem działania. W trakcie trwania bloku PARTNERSTWO przyjrzymy się jak wygląda ich realizacja na rok 2021 i co jest największym wyzwaniem z punktu widzenia aspektów środowiskowych prowadzonego biznesu.

Kamil Wyszkowski, prelegent tego bloku tematycznego od 2002 r. jest pracownikiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym czasie pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. W swojej dotychczasowej karierze pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. To także przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland. Koordynuje z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi. 

Prelegent Kamil Wyszkowski to ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do zmian klimatu. Podczas swojej prelekcji poruszy wiele wartościowych wątków. 

Blok PARTNERSTWO Kamila Wyszkowskiego potrwa od 9:40-10:20.