Organizator:

Czy moda jest eko?

Podziel się

Idea zrównoważonego rozwoju objęła również branżę modową. Kolejne firmy na świecie i w Polsce deklarują śmiałe strategie wdrażania zasad odpowiedzialnej produkcji i dystrybucji odzieży, obuwia i akcesoriów.

Zakres zmian w całym sektorze jest jednak wciąż na początkowym etapie, a sama koncepcja zrównoważonej mody nie została jeszcze spopularyzowana.

Tradycyjny model produkcji i dystrybucji odzieży jest nie do utrzymania. Branża musi się zmienić. Przed firmami odzieżowymi stoi szereg wyzwań obejmujących m.in. następujące zadania: wprowadzenie standardów gospodarki obiegu zamkniętego, mierzenie i redukcja negatywnego wpływu na środowisko, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także wdrożenie przejrzystych zasad komunikowania zmian do otoczenia i konsumentów.

Odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo to wspólne zadanie: firm/producentów i konsumentów. Nie uda się efektywnie wdrożyć niezbędnych zmian bez odpowiedniej wiedzy i przywództwa firm.

Accenture, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i FashionBiznes.pl przeprowadziło badanie konsumentów w Polsce w celu zrozumienia ich aktualnej wiedzy i potrzeb w zakresie zrównoważonej mody, ich motywów zakupowych i sposobów użytkowania odzieży oraz obuwia.

Z badania wynika, że:

  • Polscy konsumenci kupują ubrania najczęściej z praktycznych powodów
  • Generacja Z oraz osoby wydające na odzież najwięcej częściej kupują ubrania ze względu na nowe trendy i styl
  • Jedynie nieco ponad połowa ubrań jest noszona regularnie
  • Konsumenci nie czytają metek – nie potrafią wskazać z czego uszyte jest ich ubranie, a kraj produkcji utożsamiają z pochodzeniem marki
  • Deklarują gotowość do zakupu produktów o składach ekologicznych nawet droższych, jeśli wyższa cena będzie szła w parze z wysoką jakością produktu
  • Polscy konsumenci czasami wyrzucają lub niszczą ubrania, jednak często przekazują je innym, co wpisuje się w koncepcję sharing economy
  • Konsumenci lubią kupować w second handach, są też ciekawi nowych modeli zakupowych, szczególnie wypożyczalni