Organizator:

DANONE nowym członkiem ruchu B CORP

Podziel się

Danone Sp. z o.o. otrzymał międzynarodowy certyfikat B Corp poświadczający wysokie standardy zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest on pierwszą spółką tej skali certyfikowaną jako B Corp w Polsce.

Certyfikat B Corp przyznawany jest firmom umiejętnie łączącym działalność biznesową ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem. W ciągu najbliższych ośmiu lat, Danone poszerzy swoje działania i programy w zakresie ochrony i odnowy zasobów planety, zrównoważonego i rentownego wzrostu czy wprowadzania zmian postaw żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji diety fleksitariańskiej. Audyt polityk, praktyk i wskaźników z zakresu zrównoważonego rozwoju  przeprowadzony przez B Lab (organizacja wyspecjalizowana w ocenie czynników ESG) stanowi potwierdzenie dotychczasowych wysiłków i w przyszłości pozwoli firmie zaktualizować strategię zrównoważonego rozwoju. Choć Danone już teraz spełnia standardy B Corp, firma będzie rozwijać strategię podwójnego zobowiązania – łączenia wzrostu gospodarczego z troską o klimat i lokalne społeczności.

– Status B Corp to wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Dołączamy do światowego grona liderów ESG – chcemy pokazywać najlepsze praktyki stosowane w Danone innym firmom, ale również usprawniać nasze dotychczasowe działania. Ruch B Corp to miejsce wymiany wiedzy pomiędzy liderami świadomego i odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie biznesu. Jesteśmy pierwszą tak dużą firmą w Polsce z certyfikatem B Corp. Chcemy zachęcać kolejne przedsiębiorstwa do podejścia do procesu certyfikacji, a tym samym edukować biznes oraz społeczeństwo na temat konieczności transformacji modeli biznesowych w dobie obecnych wyzwań klimatycznych i innych. Widzimy w tym naszą misję i wierzymy, że będziemy motorem pozytywnych zmian w polskim biznesie – zapewnia Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

B Corp to ważny etap dla Danone w realizacji długofalowych celów zrównoważonego rozwoju, który wymaga zaangażowania wszystkich pracowników.

– Certyfikat B Corp to obiektywna ocena działań, które od lat realizujemy z naszymi pracownikami na rzecz środowiska i społeczeństwa. W naszej firmie te działania są głęboko zakorzeniona w kulturze organizacyjnej. Dzięki wdrożonym standardom, jak i weryfikacji w ramach certyfikacji B Corp mamy pewność, że wprowadzane przez nas rozwiązania są wysokiej jakości i odpowiadają  na wyzwania społeczne i środowiskowe, z którymi mierzymy się na co dzień w Polsce i na świecie – ocenia Marek Sumiła.

W procesie certyfikacji ocenie zostały poddane działania firmy Danone w pięciu obszarach wpływu: klienci, środowisko, społeczności, zarządzanie oraz pracownicy. Wśród ocenianych przez B Lab inicjatyw, szczególnie docenione zostało m.in.: wprowadzenie oznaczenia Nutri-Score na etykietach produktów Danone, wykorzystywanie w produkcji jedynie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i ograniczenie zużycia wody w fabryce w Bieruniu oraz inkluzywna struktura organizacji – 50 proc. stanowisk menedżerskich zajmują w Danonie kobiety. Wykaz wybranych standardów i praktyk  ESG Danone, dostępny jest na stronie dobradobra.org.