Organizator:

ECO-TRENDS pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska

Podziel się

Ministerstwo Środowiska objęło patronatem honorowym wydarzenie ECO-TRENDS.

Ministerstwo Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Więcej na temat działalności Ministerstwa Środowiska oraz ochrony klimatu będzie można dowiedzieć się w dniach 21-23 października podczas ECO-TRENDS.