Organizator:

GOAP partnerem Letniego Targu Ekologicznego

Podziel się

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” został partnerem Letniego Targu Ekologicznego.

Celem ZM GOAP jest sprawne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie wszystkich gmin członkowskich, w tym m.in. zorganizowanie systemu, kontrola odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utworzenie PSZOK-ów/GRATOWISK i MPSZOK-ów a także organizacja punktów odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek oraz edukacja ekologiczna.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach Letniego Targu Ekologicznego przeprowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. EkoLekcje, których celem jest budowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych poprzez przybliżanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Dzieci będą miały okazję zdobyć nie tylko wiedzę na temat selektywnej zbiórki, ale także nabyć praktyczne umiejętności podczas zabawy ze zgniatarką do butelek PET czy segregując odpady na czas. Kaskadowa formuła zajęć sprawi, że dzieci zdobytą wiedzę będą mogły przekazać swoim rodzicom czy rodzeństwu. 

Ponadto, pracownicy ZM GOAP będą informować uczestników o zmianach w systemie gospodarki odpadami od 1 września 2020 r. 

Więcej na temat partnera Letniego Targu Ekologicznego - GOAP - dowiecie się na stronie goap.org.pl