Organizator:

Kwestia postrzegania zmian klimatycznych zależy od wykształcenia

Podziel się

W krajach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego poglądy politycznie nie mają związku z przekonaniami na temat klimatu, ale wykształcenie tak - im wyższe, tym klimat ważniejszy.

Z analiz przeprowadzonych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że to wykształcenie, a nie poglądy polityczne, jest związane z tym, co ludzie myślą o zmianie klimatu. Osoby bardziej wykształcone są bardziej świadome tego, że człowiek przyczynia się do zmiany klimatu i że konieczne są działania na rzecz powstrzymania tych zmian.

Inaczej kwestia ta wygląda w Stanach Zjednoczonych. Wpływ edukacji na przekonania ludzi na temat zmiany klimatu jest różny w zależności od ideologii politycznej. W USA im bardziej wykształcone są osoby o poglądach lewicowych - tym bardziej prawdopodobne jest, że będą potrafiły prawidłowo ocenić skalę i przyczynę zmian klimatycznych. Natomiast u osób o prawicowych poglądach wykształcenie ma znikomy wpływ na przekonania dotyczące zmian klimatu.