Organizator:

Letni bieg ekologiczny

Podziel się

Zapraszamy milusińskich do wspólnej sportowej zabawy.

Ruch to zdrowie! Zapraszamy do wzięcia udziału 29.08. 2020 w Letnim Targu Ekologicznym!

W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody na udział w Wydarzeniu od prawnego opiekuna.

Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad rywalizacji sportowej i udziału w Wydarzeniu w duchu fair play, jak również do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego.

Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na www.tobilet.pl

 

Formularz zgody Regulamin