Organizator:

Surowce czy odpady?

Podziel się

REMONDIS Sanitech Poznań partnerem Letniego Targu Ekologicznego.

 Prawidłowa segregacja u źródła to podstawa i pierwszy krok w procesie recyklingu, czyli odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. A właściwie nie „odpadów”, bo – dzięki stosowanym obecnie technologiom – to surowce, które przetwarza się na nowe produkty. W cyklicznym procesie odzysku niektórych materiałów kolejne wyroby zmieniają postać, służąc następnym konsumentom. Doskonałym przykładem są butelki PET, wykonane z politereftalanu etylenu, tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz wysokiej stabilności wymiarowej. To niezwykle wartościowy surowiec, wykorzystywany dziś w wielu różnych dziedzinach. Porzucona butelka PET rozkłada się w środowisku przez setki lat. Jeśli nie wrzucimy jej do żółtego pojemnika na odpady przeznaczone na tworzywa sztuczne i metale, bezpowrotnie marnujemy jej potencjał na odzysk i – niejedno – nowe życie. Zawartość żółtych pojemników trafia do sortowi surowców wtórnych, gdzie rozpoczyna się proces recyklingu. Między innymi tym właśnie zajmuje się w Poznaniu REMONDIS Sanitech – odbiorem
i sortowaniem… już nie „odpadów”, a surowców do dalszego przerobu.

Jesteśmy partnerem Letniego Targu Ekologicznego, by przypominać, jak istotna jest prawidłowa segregacja wszystkich rzeczy, których pozbywamy się każdego dnia – w domu, na ulicy, w szkole, na uczelni, w miejscu pracy… To podstawa całej gamy prostych czynności i zachowań proekologicznych. Bez drobnego gestu, jakim jest np. wrzucenie butelki PET do żółtego pojemnika, nie rozpocznie się proces recyklingu. Dlaczego nie wolno marnować cennego surowca! W jakiej postaci butelki PET opuszczają sortownię, na czym polega ich recykling i co jest jego efektem – przedstawimy na Letnim Targu Ekologicznym. Pokażemy też z bliska nasz najnowszy, bezpylny pojazd gazowy do odbioru różnych frakcji odpadów/surowców, popularnie zwany śmieciarką. Stopniowo do naszej floty wprowadzamy pojazdy napędzane CNG, czyli sprężonym gazem ziemnym. Charakteryzują się one niską emisją szkodliwych składników spalin (przy znacznej redukcji cząstek stałych w emitowanych gazach) oraz niższą emisją hałasu. Inwestując w przyjazną środowisku flotę wpisujemy się w politykę Miasta Poznania, stawiającego na ekologiczny transport.

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. działa od 1992 roku. Firma powstała dzięki zawiązaniu partnerstwa publiczno-prywatnego między Miastem Poznań a niemieckim przedsiębiorstwem RETHMANN Sanitech. Jest częścią ogólnopolskiej sieci 47 oddziałów, należącej do Grupy REMONDIS. To światowa marka, partner samorządów, firm i mieszkańców, świadczący usługi dla ponad 30 milionów ludzi w 33 krajach. Posiada 800 własnych instalacji, zatrudnia około 32 000 pracowników. Rocznie REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje w przybliżeniu 30 milionów ton surowców. Kompleksowo oferuje usługi odbioru, transportu i sortowania wszelkiego rodzaju odpadów, elektrorecyklingu, oczyszczania ulic oraz gospodarki wodno-ściekowej. W Poznaniu REMONDIS współpracuje ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów), Miastem Poznań (letnie i zimowe utrzymanie oraz oczyszczanie pasów drogowych), jak również podmiotami gospodarczymi. Siedziba firmy oraz baza magazynowo-transportowa mieści się przy ulicy Góreckiej 104, a sortownia surowców wtórnych – przy ul. Krańcowej 14.