Organizator:

ZZO partnerem Letniego Targu Ekologicznego

Podziel się

Niezmiernie miło nam poinformować, że partnerem Letniego Targu Ekologicznego będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów jest spółką miejska miasta Poznań.

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy miasta Poznania od strony północnej w terenie pofałdowanym w granicach administracyjnych gminy Suchy Las. Składowisko położone jest na północnym stoku Góry Moraskiej.

Składowisko odpadów w Suchym Lesie określa się jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (art. 50 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.).

Składowisko przeznaczone jest do gromadzenia odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także pochodzących od innych wytwórców, nie zawierających substancji niebezpiecznych. Odpady te ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych pochodzących z terenu miasta Poznania i gminy Suchy Las.

 

Więcej na temat naszego partnera dowiecie się TUTAJ>>>