Organizer:

Join the debate online! Invites Po-Dzielnia and Grupa MTP!

Share

On October 23, 2020, together with Poznań's Po-Dzielnia, we invite you to a series of ON-LINE debates, which you can join HERE

Hours: 10.30-11.30

Don't waste food, save the world!

One-third of the world's food is wasted. How to prevent it? Does the pattern of our eating affect the environment and climate change?

The debate will be attended by: Jagna Niedzielska, cook, culinary advisor, promoter of the zero waste trend - Magdalena Priebe, Jadłodzielnia Wildecka - dr Ariel Modrzyk, Adam Mickiewicz University, Poznań - Dominik Kielban, freeganin - Anna Bober, Alchemilium, Ziołowo - Dietetyczne Laboratorium Zdrowia - Małgorzata Staniszewska, LabaLand - Kasia Wągrowska, Po-Dzielnia 

Hours: 11.45-13.00

Industry and climate  will the Green Deal save the Europe?


We will talk about how economic policy affects climate change and the state of the environment. Is the idea of ​​continuous growth tenable? Is the EU Green Deal strategy realistic and how much it will change our lives?

The debate will be attended by:  Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Piotr Barczak, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste - dr Aleksandra Kardaś, Nauka dla Klimatu - Anita Sowińska, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Zielonego Ładu dla Polski - dr Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - Wojtek Mejor, promotor idei postwzrostu i suwerenności żywnościowej - Kalina Olejniczak, Po-Dzielnia

 

Hours: 13.15-14.30

Fashion in the age of climate change

How does the fashion industry impact the environment? What does slow fashion mean and can it replace fast-fashion? Can you design a socially responsible fashion?

The debate will be attended by: Paulina Buczyńska, Pracownia Mody Społecznej Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - Areta Szpura, aktywistka ekologiczna, propagatorka ruchu less waste, współzałożycielka marki Local Heroes - Julia Wizowska, Na nowo śmieci - Zosia Zochniak, Ubrania do Oddania - Kasia Wągrowska, Po-Dzielnia

 

Hours: 14.45-16.00

Without action there is no change!

We will talk about how economic policy affects climate change and the state of the environment. Is the idea of ​​continuous growth tenable? Is the EU Green Deal strategy realistic and how much it will change our lives

The debate will be attended by: Dorota Bonk- Hammermeister, Prawo do Miasta - Iwo Borkowicz, architekt i aktywista - Szymon Bujalski, Dziennikarz dla Klimatu - Ola Gonera-Tafelska, Extinction Rebellion - Monika Sadkowska, Client Earth - Prawnicy dla Ziemi - Koalicja ZaZieleń Poznań (przedstawiciel/ka) - Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (przedstawiciel/ka) - Kalina Olejniczak, Po-Dzielnia