Organizator:

Sześć stref tematycznych

Podziel się

Zostań wystawcą Eco-Trends! Zaprezentuj najnowsze rozwiązania, produkty i technologie służące ochronie środowiska!

Społeczna odpowiedzialność biznesu, organizacje pozarządowe, edukacja ekologiczna, start-upy, klimat i elektromobilność to sześć obszernych tematów, które będą omawiane podczas Eco-Trends. W ramach każdego z tych zagadnień odbędą się liczne konferencje, debaty i warsztaty. 

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

CSR to strategia zarządzania biznesem dobrowolnie uwzględniająca interesy społeczne, a także środowiskowe. Społeczna odpowiedzialność polega zarówno na inwestowaniu w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, jak i tworzenie pozytywnych relacji w otoczeniu firmy. Informowanie o tych działaniach przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Podczas Eco-Trendów zaprezentowani zostaną liderzy wrażający CSR w politykę swojej firmy.

2. Organizacje pozarządowe (NGO)

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation) to podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej, a ich działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Stanowią one istotny element społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Organizacje pozarządowe mogą pełnić różniejsze funkcje - społeczne, polityczne, a także ekonomiczne.

W strefie NGO przedstawiona zostanie działalność największych NGO-ów w Polsce oraz za granicą.

3. Edukacja ekologiczna

Świadomość ekologiczna Polaków cały czas rośnie, ale nadal istnieje silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych w tym zakresie. Edukacja ekologiczna ma na celu przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa do świadomego i właściwego postępowania  przyczyniającego się do poszanowania środowiska.

Prezentacja programów rządowych związanych z edukacją ekologiczną, a także liczne konferencje, warsztaty praktyczne, panele dyskusyjne i gry mające na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy to tylko wybrane aspekty strefy edukacji ekologicznej, która odbędzie się podczas Eco-Trends.

4. Start-upy

Definicji tego pojęcia jest wiele. Najczęściej za start-up uznaje się organizację szukającą modelu biznesowego posiadającą rozwiązanie lub produkt o charakterze innowacyjnym. W dobie narastających problemów związanych z kryzysem klimatycznym rośnie zapotrzebowanie na ekologiczne start-upy, które tworzą rozwiązania (produkty i usługi) mogące zmniejszyć oddziaływanie człowieka na środowisko. Start-upy ułatwiają życie, pomagają zmienić przyzwyczajenia, a także żyć zdrowo i w zgodzie z naturą.

W strefie Start-upów zaprezentowane zostaną najciekawsze start-upy ekologiczne w Polsce.

5. Klimat

Nie ma co ukrywać, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest niezmiernie istotne dla nas i przyszłych pokoleń. Walka o klimat już się rozpoczęła. Toczy się nie tylko na światowych arenach, ale także w polskich przedsiębiorstwach i domach. Każdego dnia dokonując świadomych wyborów kształtujemy przyszłość dla następnych pokoleń.

W strefie Klimat rozmawiać będziemy o rozwiązaniach dotyczących ochrony klimatu w bardzo szerokim aspekcie.

6. Elektromobilność

Liczba pojazdów z napędem elektrycznym cały czas rośnie. Zainteresowani nimi są zarówno użytkownicy prywatni, jak i miasta. Elektromobilność jest również jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych przez polski rząd. Pojazdy elektryczne postrzegane są jako przyszłość transportu i jeden ze sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Oprócz teorii, ram prawnych, dofinansowań, możliwości rozwoju w strefie Elektomobilność zaprezentujemy pojazdy elektryczne oraz infrastrukturę do ich ładowania. Zapraszamy także do strefy jazd testowych pojazdami elektrycznymi.

Sprawdź możliwość promocji Twojej firmy podczas Eco-Trends. 

Skontaktuj się z nami.

Anna Grądzielewska
O Eco-Trends Dlaczego warto? Oferta uczestnictwa