Organizator:

Europejczycy chcą więcej zieleni w przestrzeni miejskiej

Podziel się

Zdecydowana większość mieszkańców europejskich miast chce, aby burmistrzowie priorytetowo traktowali czysty transport, zieleń i lepszą jakość powietrza. Takie postulaty mają także mieszkańcy polskich miast.

Z badań przeprowadzonych przez Clean Cities Campaign wynika, że w badanych miastach istnieje silne poparcie dla zieleni w przestrzeni publicznej i bardziej sprawiedliwego podziału przestrzeni publicznej między różnymi środkami transportu. Respondenci domagają się od władz włożenia większego wysiłku na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Zaskoczeniem może być fakt, że niektóre z wyników są sprzeczne z wypowiedziami sprzed pandemii. Obecnie zapotrzebowanie na zieleń w miastach jest większe mimo, że przed pandemią respondenci deklarowali wysoki poziom satysfakcji.

Miesiące ograniczeń związanych z pandemią spowodowały, ze wiele osób zmieniło swoją postawę. Z badań wynika, że mieszkańcy miast, którzy przeszli Covid-19, członkowie ich rodziny lub bliscy przyjaciele, którzy zostali zarażeni wykazują silniejszy
poziom wsparcia dla zmian w przestrzeni i mobilności miejskiej.

Więcej terenów zielonych...

Zdecydowana większość mieszkańców europejskich miast chce więcej zieleni - ponad ośmiu na dziesięciu respondentów (82%) chce więcej terenów zielonych i zieleni. Aż 68% uważa, że władze miast powinny podejmować większe wysiłki w celu promowania niskoemisyjnego transportu publicznego. Większość badanych chce również, aby więcej miejsca było zarezerwowane dla pieszych (66%) i rowerzystów (56%). Prawie trzy czwarte z nich domaga się większej ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza: 71% w 15 miastach uważa, że ​​ich liderzy powinni zrobić więcej, aby chronić je przed zanieczyszczeniem powietrza.

... i ekologicznych pojazdów

Większość respondentów uważa, że po 2030 r. w miastach poruszać powinny się tylko samochody bezemisyjne.  59% badanych osób jest zdania, że ​​po 2030 r. nie powinno się zezwalać na jazdę samochodami benzynowymi i wysokoprężnymi w miastach. Co ciekawe, respondenci, którzy byli zarażeni Covid-19, wyrazili silniejsze zapotrzebowanie na zrównoważoną mobilność. Spośród osób, które zostały zarażone lub zakażono bliską im osobę, 83% prosi o więcej zieleni (w porównaniu z 76% osób, które nie znają nikogo, kto został zarażony) i więcej miejsca do chodzenia (69% vs. 63%).

Według kampanii Clean Cities, wyniki te pokazują, że Europejczycy mają dość oddychania zanieczyszczonym powietrzem i chcą, aby włodarze miast stawiali na przestrzeń bardziej przyjazną mieszkańcom. 

W ankiecie internetowej udział wzięło 10 050 respondentów z 15 dużych miast europejskich w 8 krajach.

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ>>

Źródło: Clean Cities Campaign