Organizator:

L’Oreal zainwestował 4 mln euro w stację recyklingu wody

Podziel się

W fabryce w Kaniach L’Oreal otworzył największą do tej pory inwestycję z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jest to pierwsza taka instalacja w branży kosmetycznej w Polsce.

Instalacja umożliwia oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie wody zanieczyszczonej w procesie produkcyjnym. Dzięki przekształceniu L’Oréal Warsaw Plant w fabrykę o zamkniętym obiegu, woda z miejskiej sieci wodociągowej wykorzystywana jest wyłącznie jako woda trafiająca do produktu gotowego i jako woda do celów sanitarnych, natomiast pozostała woda wykorzystywana w fabryce zostaje poddana oczyszczeniu i wykorzystywana ponownie w zamkniętej pętli.

 Do tej pory w naszym zakładzie zmniejszyliśmy zużycie wody o 40% w odniesieniu do roku bazowego 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220% oraz wzroście średniej ilości wody w butelce produktu o 50%. Kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia zużycia wody i umożliwienia jej redukcji o 60% jest Stacja Recyklingu Wody, tzw. „zielone serce fabryki”.  Otwarcie nowoczesnej stacji recyklingu tego cennego surowca pozwoli osiągnąć jeszcze większą redukcję zużycia. Dodatkowo, instalacja pozwoli uniknąć emisji ścieków poza zakład. Wszystko to wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego – podkreśla Ewa Urbaniak, dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant.

Uruchomienie stacji recyklingu wody w podwarszawskiej fabryce L’Oréal to element realizacji działań spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 Zmniejszenie wykorzystania wody to jeden z celów, jaki stawiamy sobie w naszym globalnym programie pod nazwą Sharing Beauty With All – dzielenia się pięknem ze wszystkimi. Wskazaliśmy w nim kluczowe obszary, w których chcemy podjąć szczególnie intensywne działania na rzecz naszego otoczenia i pracowników. Program ogłosiliśmy w 2013 roku i określiliśmy w nim bardzo konkretne cele na koniec 2020. Wśród nich znajdują się między innymi ograniczenie produkcji odpadów, emisji CO2 oraz zużycia wody – wymienia Niels Westerbye Juhl, prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Jego zdaniem dzięki programowi, do końca 2020 roku firma zamierza ograniczyć zużycie wody o 60 proc. w porównaniu z rokiem bazowym 2005. Stacja recyklingu w Kaniach w istotny sposób przybliży L’Oréal do tego celu. Podobne instalacje działają już w czterech innych zakładach L’Oréal na całym świecie.

L’Oréal Warsaw Plant konsekwentnie realizuje działania określone w programie. Jak wynika z raportu z realizacji programu Sharing Beauty With All, do 2018 fabryka zredukowała zużycie wody o 40%, emisję CO2 o 38%, a generowanie odpadów na pojedynczy produkt końcowy o 38%. Co więcej, od 2011 roku L’Oréal Warsaw Plant nie przekazuje odpadów na wysypiska – poddaje je w pełni recyklingowi.